Soluţionarea alternativă a litigiilor

Soluţionarea alternativă a litigiilor

Efectele adverse ale crizei economice fac ca relația dintre unii clienți și bănci să fie uneori tensionată. Cunoașterea și asumarea corespunzătoare a riscurilor sunt factori importanți în reclădirea încrederii reciproce. Rezolvarea diferendelor/ litigiilor pe cale amiabilă este în interesul partenerilor, atât al consumatorilor cât și al băncilor.

Reglementatorii europeni încurajează folosirea formelor alternative de soluționare a diferendelor dintre consumatori și profesioniști, pe cale extrajudiciară, pentru a asigura stingerea amiabilă a litigiilor şi evitarea costurilor asociate cu acţiunile judiciare. Astfel, la nivel european a fost aprobată directiva 11/2013 privind Soluționarea Alternativă a Litigiilor (SAL).

În vederea transpunerii directivei 11/2013, Guvernul României a aprobat Ordonanţa nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi. Astfel, s-a creat cadrul legal ca reclamaţiile împotriva comercianţilor să poată fi prezentate voluntar de către consumatori entităţilor care aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei. Având în vedere specificitatea activităţii sectorului bancar, Ordonanţa nr. 38/2015 stabileşte o entitate SAL care are competență exclusivă de soluționare a litigiilor din sistemul bancar (Centrul de soluţionare a litigiilor din sistemul financiar-bancar – Centrul SAL).

Centrul SAL are misiunea de a organiza soluţionarea, prin proceduri SAL, a litigiilor dintre consumatori şi întreprinzătorii a căror activitate este reglementată, autorizată şi supravegheată/ monitorizată de Banca Naţională a României, precum şi sucursalele întreprinzătorilor ce desfăşoară activităţi pe teritoriul României în domeniul bancar.

Soluţionarea litigiilor înaintate de către consumatori Centrului SAL este efectuată de Corpul Conciliatorilor, conform regulilor de procedură.

REGULI DE PROCEDURĂ

  1. procedura SAL finalizată cu propunerea unei soluţii -concilierea;
  2. procedura SAL finalizată cu impunerea unei soluţii- arbitrajul;

Procedura SAL finalizată cu impunerea unei soluţii este calificată drept procedură de arbitraj, iar în această situaţie conciliatorii desemnaţi au calitatea de arbitrii.

 

Comercianţii au obligaţia să informeze consumatorii cu privire la entitatea SAL de care aceştia aparţin atunci când comercianţii se angajează să utilizeze respectivele proceduri. Informaţiile respective includ adresa site-ului internet al entităţii: www.csalb.ro. Consumatorii pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de Centrul SAL dacă fac dovada că, în prealabil, au încercat să soluţioneze litigiul direct cu întreprinzătorul în cauză.

Efectele pe termen lung constau în soluţionarea diferendelor prin conciliere în timp mai scurt decât în justiţie şi la costuri mai reduse, degrevarea instanţelor şi, implicit, creşterea încrederii consumatorilor în sistemul bancar.